Samen werken aan een goed lopende praktijk

In toenemende mate werk ik als begeleider/teamcoach/mediator met en voor huisartsen praktijken. Praktijken die al jaren lang bestaan of praktijken die opgezet worden.
Twee huisartsen bijvoorbeeld die gaan associëren en een aantal organisatorische besluiten moeten nemen. Onderlinge samenwerking in goede harmonie is een eerste vereiste, wil een praktijk goed lopen. En samenwerking groeit door in gesprek te blijven en elkaar feedback te geven. Maar hoe doe je dat in de waan van alle dag?

Vragen bij verzoeken om begeleiding in een nieuwe praktijk:

paarsHoe gaan we onze praktijk vorm geven?

paarsVinden we elkaar in ieders visie?

paarsWelke concrete stappen moeten we zetten?

paarsHoe goed passen we bij elkaar?

paarsWaar vullen we elkaar aan en versterken we elkaar?

Situaties die vragen om begeleiding in een bestaande praktijk:

paarsSamenwerking verloopt stroef

paarsBehoefte aan constructieve afspraken

paarsNieuwsgierig naar talenten en kwaliteiten van elkaar

paarsGroeiende irritaties

paarsOnduidelijke relaties en omgangsvormen

Werkwijze

In een intakegesprek maken we helder wat de wensen en verwachtingen zijn van mijn begeleiding. Daarna gaan jullie elkaars profiel beter leren kennen: ontdekken wat ieders kwaliteiten en talenten zijn en in hoeverre jullie elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast werken we aan een gezamenlijke missie/visie en de uitwerking ervan in concrete plannen: wie pakt wat wanneer op en in welke communicatievorm? Eventueel een ‘heidag’ met de hele praktijk, inclusief praktijkassistentes, POH’ers en andere samenwerkingspartners, waar visie en plannen gedeeld en van input voorzien worden.

Ontwikkeling als professional

Als coach begeleid ik het traject van individuen die een dienstverlenend beroep hebben en dus met mensen werken, of nog in opleiding zijn. Het is hun persoonlijke wens om zichzelf te ontwikkelen op professioneel gebied. Supervisie zorgt voor een goede balans tussen afstand en betrokkenheid en beter omgaan met emoties. Je wordt je bewust(er) van je sterke en zwakke kanten en je treedt effectiever op door meer inzicht in je eigen gedrag, dat van anderen en in de processen binnen je organisatie. Met nieuwe energie kan je inzichten en praktische veranderingen toepassen.