Persoonlijke ontwikkeling in je werk

Coaching is een vorm van begeleiding bij bewustwording van je persoonlijke groei. Je gaat leren over je persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. Coaching stimuleert je om uit vaste denk- en voelpatronen te stappen. Ik ondersteun en begeleid dit leerproces, op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Wederzijds vertrouwen en respect vormen voor mij de basis waarop ik werk. Ik luister, observeer, stel vragen en confronteer. We praten over je ervaringen en analyseren samen wat er aan de hand is. We halen feiten, interpretaties en gevoelens uit elkaar en gaan na wat je kunt doen om de situatie te beïnvloeden. Ik zet hierbij verschillende methodieken in: diverse gespreksmodellen, de Rationele Emotieve Therapie (RET), het Kernkwadrant, Voice Dialogue, systemisch werk en lichaamswerk.
Eenmaal bewust van je belemmeringen en mogelijkheden voel je vrijheid in je handelen, werk je effectiever, neem je betere besluiten en benut je jouw talenten volop.

Hoe zorg je er voor dat je werk leuk blijft op een gezonde manier?

En hoe houd je zelf de regie over je werk?

Mogelijk herken je een of meer van deze situaties:

paarsJe hebt vragen over je persoonlijke inzet en functioneren

paarsJe wilt er achter komen wat je écht wilt met je werk en leven

paarsJe wilt meer plezier in je werk en je prestaties verbeteren

paarsJe zoekt balans tussen werk en privé

paarsJe wilt beter om kunnen gaan met uitdagingen in je werk

paarsJe wilt voorkomen dat je in een burn-out terecht komt

paarsJe wilt effectiever omgaan met stress, onzekerheid of conflictsituaties

paarsJe zoekt vernieuwing en inspiratie in je werk

Kortom, je wilt weer vanuit energie, kracht en inspiratie in het leven staan. Het is mijn ambitie om jou zelf in een leerproces te laten ontdekken wat er in beweging moet komen om dit verlangen te realiseren.

 

Werkwijze

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek waarin we jouw vragen en doelen vaststellen. We bespreken de werkwijze en kijken of we bij elkaar passen. Ook schatten we het aantal sessies in. Elke sessie duurt maximaal 1,5 uur. Na elke sessie schrijf je een korte reflectie over de belangrijkste stappen in je ontwikkeling. Deze reflecties bespreken we in de volgende sessie. Ook geef ik je opdrachten mee voor in de praktijk. Zo houden we tijdens het hele traject zicht op jouw ontwikkeling. Jouw relatie met de organisatie waar je voor werkt is belangrijk. Daarom is deze, en in het bijzonder je manager, vrijwel altijd vanaf de zijlijn betrokken bij het traject.