Leren in verander- of ontwikkeltrajecten

Tijdens een verander- of ontwikkeltraject in organisaties is training van medewerkers en leidinggevenden vaak noodzakelijk. Een nieuwe manier van werken vraagt ten slotte om ander gedrag en andere kennis en vaardigheden. Ik maak daarom in nauw overleg met de opdrachtgever een trainingsaanpak die naadloos aansluit bij de behoefte: een traject op maat. Vaak worden de trainingen gecombineerd met coaching van individuele medewerkers en/of de leidinggevende van het team. Voor kleine groepjes medewerkers wordt aanvullend ook regelmatig intervisie ingezet. Gedurende het trainingstraject is er voortdurend afstemming met de manager van het team.

Mijn ‘incompany-trainingen op maat’ die een verander- of ontwikkeltraject ondersteunen:

blauwLeiding geven

blauwPersoonlijke effectiviteit

blauwBeoordelen en ontwikkelen van medewerkers

blauwPlan- en projectmatig werken

blauwOnderhandelingsvaardigheden en conflicthantering

blauwGeven en ontvangen van feedback

Werkwijze

Theorie wissel ik af met praktische oefeningen. De casuïstiek wordt bepaald aan de hand van ‘op maat situaties’ in de eigen werkpraktijk. In het verlengde hiervan zet ik acteurs of andere gastdocenten in, zodat de deelnemers eigen praktijksituaties kunnen oefenen. Uitgangspunt bij de trainingen is dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk.