Ontwikkeling als professional

Als supervisor begeleid ik het traject van individuen die een dienstverlenend beroep hebben en dus met mensen werken, of nog in opleiding zijn. Het is hun persoonlijke wens om zichzelf te ontwikkelen op professioneel gebied. Supervisie zorgt voor een goede balans tussen afstand en betrokkenheid en beter omgaan met emoties. Je wordt je bewust(er) van je sterke en zwakke kanten en je treedt effectiever op door meer inzicht in je eigen gedrag, dat van anderen en in de processen binnen je organisatie. Met nieuwe energie kan je inzichten en praktische veranderingen toepassen.

Thema’s die vragen om supervisie:

paarsWerkdruk en balans tussen werk- en privéleven

paarsOmgaan met eisend of agressief gedrag

paarsAngst om fouten te maken

paarsPersoonlijk leiderschap

paarsBegrenzen van verantwoordelijkheid en taken

paarsFeedback vragen en ontvangen

paarsConflicten met cliënten, collega’s en medewerkers

Werkwijze

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om je te ontwikkelen als professional. Je zelflerend vermogen groeit door te reflecteren op situaties waar je in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem zelf staat centraal, maar de manier hoe jij er mee om gaat. In het hele traject vormt de relatie met het werk de leidraad. Bij de start van mijn begeleiding formuleren we je persoonlijke wensen. We werken met praktische situaties. In dit proces wordt duidelijk wat aandacht verdient. Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn, en welke kwaliteiten er versterkt kunnen worden. De relatie tussen ‘denken, voelen, doen en willen’ is steeds aan de orde.
Supervisie kan individueel of in groepjes van maximaal drie personen plaatsvinden.