Georganiseerd werkervaringen delen

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen individuen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. In de loop der jaren kan routinematig werken voor blinde vlekken zorgen. Je wilt bijvoorbeeld toetsen bij je vakgenoten of de afwegingen die jij maakt in je werk wel de juiste zijn. Of je bent juist een pas gestarte huisarts of projectmanager. In beide situaties is het leren van ervaringen van anderen het doel van intervisie. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Daar moet regelmatig stoom bij worden afgeblazen. Als begeleider stimuleer ik dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van elkaars ervaringen te leren. Zo kan je jouw deskundigheid vergroten en de kwaliteit van je werk verbeteren.

Thema’s die vragen om intervisie:

paarsIndrukwekkende casuïstiek

paarsConflicten met cliënten, collega’s en medewerkers

paarsBegrenzen van verantwoordelijkheid en taken

paarsOmgaan met eisend of agressief gedrag van mensen

paarsWerkdruk en balans tussen werk- en privéleven

paarsAngst om fouten te maken

paarsFeedback vragen en ontvangen

paarsOmgaan met klachten

Werkwijze

In feite is intervisie een vorm van professionele consultatie. De intervisiegroep (vier-acht personen) onderzoekt volgens een methode de ervaring en de vraag van de inbrenger. Hierna deelt ieder de eigen inzichten en geeft tips en adviezen. Ik coach het proces en bewaak de structuur. Ook verbreed ik de discussie door modellen uit te leggen die passen bij de ingebrachte situatie of maak een thema van onderwerpen. Het streven is om na een jaar begeleiding zelfstandig verder te gaan, sommige groepen vinden het prettig als ik hen langer begeleid. Ik begeleid hen dan naar zelfstandig werken toe. Groepen die langer bestaan zijn vaak goed in staat om na een periode van begeleiding zelfstandig verder te gaan.