Als NHG-erkend gespreksleider voer ik vertrouwelijke en resultaatgerichte gesprekken met huisartsen, die voor een herregistratie verplicht deelnemen aan een visitatieprogramma.

We praten over de feedbackrapportages en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) van de huisarts.

Jij stelt specifieke ontwikkelingsdoelen vast en benoemt een tot drie sterke kanten in het persoonlijk functioneren. Ik ondersteun de inhoud van het gesprek onafhankelijk, op basis van mijn achtergrondkennis van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. Een visitatiegesprek duurt maximaal anderhalf uur.

Werkwijze

We maken een afspraak bij jou in de praktijk of bij mij op de Archimedesweg 13. We bereiden ons allebei voor door de feedback van jouw patiĆ«nten en collega’ te lezen. Jij maakt het verslag na ons gesprek compleet en zet dat in visitatie-online. Ik rond mijn deel af. De visitatie is met goed gevolg afgerond als jij en ik het POP hebben ondertekend.


Na het visitatiegesprek vraag ik je om mij te evalueren.

www.mijnvisitatie.nl