Als NHG-erkend gespreksleider voer ik vertrouwelijke en resultaatgerichte gesprekken met huisartsen, die voor een herregistratie verplicht deelnemen aan een visitatieprogramma.

We praten over de feedbackrapportages en het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) van de huisarts.

Hij of zij stelt specifieke ontwikkelingsdoelen vast en benoemt een tot drie sterke kanten in het persoonlijk functioneren. Ik ondersteun de inhoud van het gesprek onafhankelijk, op basis van mijn achtergrondkennis van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. Een visitatiegesprek duurt maximaal anderhalf uur.

Werkwijze

We maken een afspraak bij u in de praktijk of bij mij op de Archimedesweg 13. We bereiden ons allebei voor door de feedback van uw patiënten en collega’ te lezen. Ik verwerk het gesprek in een verslag en stuur dat per mail naar u toe. Uw op- en aanmerkingen op dit verslag verwerk ik in een tweede versie. De visitatie is met goed gevolg afgerond als u en ik het verslag hebben ondertekend.


Na het visitatiegesprek vraag ik u om mij te evalueren.

www.mijnvisitatie.nl