Een sparringpartner voor persoonlijke vragen

paarsJe hebt vragen over je persoonlijke inzet en functioneren

paarsJe wilt er achter komen wat je écht wilt met je leven en je werk

paars Je wilt beter om kunnen gaan met uitdagingen in je werk

Over deze en andere vragen kan het prettig zijn om met een coach van gedachten te wisselen. Iemand die je helpt de vraag te begrijpen. En met wie je stap-voor-stap toewerkt naar de antwoorden op deze vragen.

Coachen is samen werken

Elk coachingstraject begint met een intakegesprek waarin we jouw coachvraag vaststellen. We overleggen de werkwijze en kijken of we bij elkaar passen. Ook maken we een inschatting van het aantal sessies dat nodig zal zijn. Elke sessie duurt maximaal 1,5 uur. Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit acht sessies.

Na elke sessie schrijf je een korte reflectie, waarin je de belangrijkste stappen in je ontwikkeling verwoordt. Deze reflecties komen in de volgende sessie weer ter sprake. Zo houden wij gedurende het traject zicht op jouw ontwikkeling.

Mijn uitgangspunt is dat iedere klant als individu voorop staat. Daarnaast is ook jouw relatie met de organisatie waar je voor werkt van belang. Daarom is vaak de organisatie, en in het bijzonder je manager, vanaf de zijlijn betrokken in het coachingstraject.

Coaching Amsterdam