Van samen werken naar samenwerken

Als coach begeleid ik een team in zijn ontwikkeling. Een beginnend team (zoals een startende of geassocieerde huisartsenpraktijk) of teamleden die al jaren samenwerken. Ik zoek naar teampatronen in gedrag en denken. Mijn doel is om het bewustzijn van het team te vergroten, om helderheid over de teamrollen te krijgen, zodat het ‘denken en doen’ in beweging komt en zich gaat ontwikkelen. In een succesvol team voelen de leden een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten, delen zij dezelfde visie en spelen zij goed op elkaar in. Effectieve teams zijn autonoom, doelgericht, hebben een duidelijke identiteit, benutten de verschillende competenties, werken proactief, zijn onderling afhankelijk en er is sprake van leiderschap.

Situaties die vragen om teamcoaching:

oranjeOpzetten van een nieuw team

oranjeOptimaliseren van de samenwerking

oranjeBepalen gezamenlijke visie en doelen

oranjeDoorvoeren van veranderingen in een bestaand team

oranjeKennis en ervaring beter benutten

oranjeVerstoorde communicatie, conflicten of ontevredenheid

oranjeLeren om feedback te geven en te ontvangen

Werkwijze

Een teamcoachingstraject start met een oriënterend intakegesprek. Met de manager van het team, of het team als geheel, dat is afhankelijk van de vraag. Het begeleidingsplan dat daarna wordt opgesteld kan variëren van het afnemen van een aantal workshops (zoals Onderhandelen, Vergaderen, Feedback vragen en geven) tot het doorlopen van een heel begeleidingstraject: van individuele coaching van de manager tot coaching van het hele team. Tijdens de sessies werk ik met de teamleden aan het beter leren kennen van elkaar, het versterken van de kwaliteiten van ieder teamlid en het verbeteren van de communicatieve vaardigheden. Doel is altijd om de samenwerking en prestaties te verbeteren. Elke sessie wordt afgesloten met een aantal afspraken waar het team vervolgens in de praktijk mee aan de slag gaat.


STIR_LOGO
Lid van STIR het onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.