Onafhankelijke bemiddeling voor een constructieve oplossing

Een verschil van mening hoeft op zich geen probleem te zijn. Maar dat wordt het wel als irritaties niet meer bespreekbaar zijn en de samenwerking onder druk komt te staan. Emoties, standpunten en belangen lopen dan door elkaar heen. Vaak is het moeilijk om tot een oplossing te komen. In dat geval kan je kiezen voor bemiddeling (mediation) door een onafhankelijke derde persoon (mediator). Mediation heeft veel voordelen boven andere vormen van geschillenoplossing. Het is minder kostbaar en minder tijdrovend dan procederen. Bovendien draagt het bij aan een gelijkwaardige oplossing zonder verliezers.

De uitgangspunten die bij mediation horen zijn:

paarsAlle partijen werken vrijwillig mee

paarsPartijen zoeken actief samen naar een oplossing

paarsGeheimhouding is gegarandeerd

paarsEr is openheid over standpunten en emoties

paarsJe wilt effectiever omgaan met stress, onzekerheid of conflictsituaties

paarsAfspraken worden vastgelegd in een contract

Werkwijze

In mijn rol van mediator heb ik meerdere soorten conflicten helpen oplossen. Mijn ervaring ligt op het gebied van arbeidsconflicten, conflicten tussen partijen binnen een organisatie en conflicten tussen partijen in de privésfeer. Als mediator blijf ik onafhankelijk, ik begeleid zowel de ene als de andere partij. Ik help bij het maken van duidelijke onderlinge afspraken op basis van wederzijds respect en behoud van eigenwaarde. Uiteindelijk laat ik de partijen zelf gezamenlijk een oplossing vinden.